Címke: a múlt fikciós reprezentációjának formái

Lehet úgy is mondani hogy Pethő Anita a történelmi regény kutatója, és lehet úgy is, hogy a múlt fikciós reprezentációinak különféle formáit kutatja.

Az első a hétköznapibb kifejezés, amellyel a hétköznapi életben könnyebb a kommunikáció (persze, csak ha nincs az embernek olyan apró hendikeppje, mint nekem az enyhe autizmus spektrumzavarom, amely mindig félreértésekbe és egyéb hülye helyzetekbe kormányoz), a második viszont jobban lefedi mi tartozik a tudományos jellegű érdeklődésem középpontjába.

Mint ahogyan arra 20. század végi historiográfiai elméletek sora rámutatott (érdemes itt elsősorban Hayden White* írasait példaként felhozni), amikor a történész a múltbeli adatok, évszamok, nevek kusza halmazából összerakja azt a bizonyos történelmi eseményt, akkor a történetmondás, ebből következően pedig szükségszerűen a fikcionalizálás eszközeivel él. Ezt a tapasztalatot/felismerést az elmúlt években számtalan történész tudatosan építette be munkásságába s ez az a pont, ahol ahol az alapvetően a történelmi regénnyel foglalkozó irodalmár munkássága egy tágabb értelmezési térbe csússzan át, ahol az irodalmi műfajkon túli alkotások jelenségek (nem csak filmek, sorozatok, színhazi előadások, de akár videójátékok) is fontos surrephez jutnak.  Bármi, ami a múlthoz (akár általánosságban, akár egy-egy konkrét történelmi eseményhez vagy személyhez kacsolódóan) fűződő jelenkori visuonyunkat fikciós formaban definiálja.

Hagyományos folyóirati formaban publikált hosszabb terjedelmű tanulmányaim a témában:

“Nem az eseménysor a fikció” (Az elbeszélői szólam néhány jellegzetessége Márton László Jacob Wunschwitz igaz története című regényében) – Alföld 2011. május

Megfékezett történelem (Múltbeli események és írásbeli reprezentációjuk disszonanciája Bánki Éva Aranyhímzés és Hász Róbert A künde című regényében ) – Alföld 2014 szeptember

Lehet-e egy romos malom is emlékezethely? Kálmán Gábor Nova című novellafüzérének elemzése az emlékezethelyek szempontjából – Irodalomismeret 2014/4

 

* magyar nyelven lásd még: A történelem terhe; összeáll. Braun Róbert, ford. Berényi Gábor et al.; Osiris, Bp., 1997 (Horror metaphysicae)

Nézőnapló: Ghosts (BBC) S01E05 (Moonah Ston)

Nézőnapló: Ghosts (BBC) S01E05 (Moonah Ston)

Új szereplőkkel ismerkedünk meg, az arrogáns szomszéd fickóval és a “ribancaival”. Yepp. Így hívja a vadászkutyáit, és ha ez még nem elég, egyéb szexista megjegyzést is tesz úgy általában véve a női nemre. Mivel az…

Nézőnapló: Ghosts (BBC) S01E04 ( Free Pass)

Nézőnapló: Ghosts (BBC) S01E04 ( Free Pass)

Egyszerűen imádnivaló Mary morbid humora. Alison reggeli müzlijéről apró fuldukló emberkék jutnak eszébe. Érkezik a reggeli posta, sürgősen befizetendő és normál csekkek egyaránt, no meg egy levél, hogy filmesek helyszínt keresnek az új produkciójukhoz. Na…

Nézőnapló: Ghosts (BBC) S01E03 (Happy Death Day)

Nézőnapló: Ghosts (BBC) S01E03 (Happy Death Day)

Flashbackkel indítunk: Pat 1984-ben fél tucat kiscserkésszel táborozik a ház kertjében, és mielőtt még el tudná mondani az íjászattal kapcsolatos legfontosabb biztonsági dolgokat, egy kissrác véletlenül átlövi a torkát. Pat valami megmagyarázhatatlan oknál fogva még…

Múltidézés és balítélet (Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok)

Múltidézés és balítélet (Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok)

Némiképp leegyszerűsítve a jelenséget, egy történelmi regény szerzője előtt alapvetően  két  lehetséges út áll: egyrészt a jelenkorból visszatekintve mintegy a múlt homályába  vesző, nehezen rekonstruálható emlékek utáni nyomozás eredményeként tálalja az olvasó előtt a megjeleníteni…

Nézőnapló:  BBC Ghosts S01E02 (Gorilla War)

Nézőnapló: BBC Ghosts S01E02 (Gorilla War)

Tetszik, ahogy az előző rész pont ott maradt félbe, hogy kísérteteink felsorakoztak Alisonnal szemben, Mike mögött, aki természetesen nem észlelt ebből semmit. Jól mutat az is, ahogyan egyszerűen már attól, ahogyan összetömörülnek a szellemek az…

Panelnihil (Joanna Bator: Homokhegy)

Panelnihil (Joanna Bator: Homokhegy)

Homokhegy panelházai az egyforma kockákra vágott, egyforma formákba szabott életek szimbólumai. Bár kislány korában földesurakról, később jómódú nyugatnémetekről ábrándozik, vagy éppen a gyűlölve rajongott Leoncióról fantáziál, Jadzia Chmura végül is éppen ebben az egyformaságban érzi,…

Szívtúladagolás (Kőrösi Zoltán: Szívlekvár)

Szívtúladagolás (Kőrösi Zoltán: Szívlekvár)

Kőrösi Zoltán Szívlekvár című regénye kétarcúságával nehéz helyzet elé állítja a kritikust. Mágikus realista keretek közé illeszteni a 20. század középső harmadának regényszerű felidézését, s ezáltal egyszerre tenni ingataggá és egyben felszabadulttá az értelmezési kereteket…

Nézőnapló: BBC Ghosts S01E01 (Who do you think you are?)

Nézőnapló: BBC Ghosts S01E01 (Who do you think you are?)

A Ghost egy 2019-ben indult angol (BBC) sitcom sorozat, amelynek érdekessége, hogy különböző történelmi korokból származó karaktereket (mint a címből sejthető, kísérteteket)hoznak egy történetben össze.  A Horribile Histories és Yonderland sorozatok törzsgárdáját alkotó hat fős színészi-írói…